Certified Financial Planner™ (CFP®): wat het is en hoe u er een kunt worden (2024)

Wat is een gecertificeerde financiële planner™ (CFP®)?

Gecertificeerde Financiële Planner™ (CFP®) is een formele erkenning van expertise op het gebied van financiële planning, belastingen, verzekeringen, vermogensplanning en pensioensparen.

De titel is eigendom van en wordt toegekend door de Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. en wordt toegekend aan personen die met succes de initiële examens van de CFP Board hebben afgerond en vervolgens doorlopende jaarlijkse onderwijsprogramma's voortzetten om hun vaardigheden en certificering te behouden.

Belangrijkste leerpunten

 • Een gecertificeerd financieel planner (CFP®) heeft een formele aanwijzing ontvangen van de Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.
 • CFP's helpen individuen op verschillende gebieden bij het beheren van hun financiën, zoals pensioen, beleggen, onderwijs, verzekeringen en belastingen.
 • Een CFP worden®is een moeilijk en ingrijpend proces. Het vereist jarenlange ervaring, succesvolle afronding van gestandaardiseerde examens, een demonstratie van ethiek en een formele opleiding.
 • Het belangrijkste aspect kwaliteit van een GVB®is dat zij een fiduciaire plicht hebben, wat betekent dat zij bij het nemen van beslissingen rekening moeten houden met de belangen van hun cliënt.

Rollen en verantwoordelijkheden van een Certified Financial Planner™ (CFP®)

CFP's zijn er om individuen te helpen hun financiën te beheren. Dit kan een verscheidenheid aan behoeften omvatten, zoals investeringsplanning, pensioenplanning, verzekeringen en onderwijsplanning. Het belangrijkste aspect van een GVB®wordt eenvoogdvan uw bezittingen, wat betekent dat zij beslissingen zullen nemen met uw beste belangen in gedachten.

CFP's zijn alomvattend, vooral in vergelijking met beleggingsadviseurs. CFP's starten het proces meestal door uw huidige financiën te evalueren, inclusief contant geld, bezittingen, investeringen of eigendommen, om een ​​schatting te maken van uw inkomen en vermogen. Ook kijken zij naar uw verplichtingen, zoals hypotheken en studieschulden.

Vanaf dit punt werken ze samen met u aan een geïndividualiseerd financieel plan. Stel bijvoorbeeld dat u bijna met pensioen gaat, het CFP®zal een financieel plan opstellen waarmee u uw pensioenjaren doorkomt. Of misschien heb je een kind dat gaat studeren. Het GVB®kan helpen bij het opstellen van een financieel plan om die kosten te beheersen.

Een GVB®is een financieel adviseur die een certificaat heeft behaald dat duidt op diepgaande kennis van financiële planning. De vereisten om een ​​CFP te worden behoren tot de moeilijkste en strengste in de financiële sector.

CFP® en fiduciaire plicht

Alle CFP's zijn gehouden aan de norm van fiduciaire plicht. Dat betekent dat zij jouw belang als klant altijd boven hun eigen belang moeten stellen. Als ze dat bijvoorbeeld zouden doenmeer geld verdienenhet ene product verkopen boven het andere, maar het product waarmee ze minder geld verdienden, was beter voor u, dat is het product dat ze moeten aanbevelen.

De fiduciaire plicht van een CFP wordt duidelijk uiteengezet door het CFP-bestuur en luidt: "Bij het verstrekken van financieel advies aan een cliënt moet een CFP te allen tijde®professional moet optreden als vertrouwenspersoon en daarom in het beste belang van de cliënt handelen.

Het bestuur stelt verder dat een adviseur met een fiduciaire taak een drietal taken moet vervullen. Dit zijn (1) loyaliteitsplicht, (2) zorgplicht en (3) plicht om instructies van klanten op te volgen.

Hoe wordt u een gecertificeerde financiële planner™ (CFP®)

Het GVB verdienen®aanwijzing impliceert het voldoen aan de vereisten op vier gebieden: formeel onderwijs,prestaties op het CFP-examen, relevante werkervaring en aangetoonde beroepsethiek.

De onderwijsvereisten omvatten twee belangrijke componenten. De kandidaat moet houder zijn van een bachelor- of hoger diploma van een geaccrediteerde universiteit of hogeschool. Ten tweede moet de kandidaat een lijst met specifieke cursussen op het gebied van financiële planning voltooien, zoals gespecificeerd door het CFP-bestuur.

Van een groot deel van deze tweede vereiste wordt doorgaans afgezien als de kandidaat bepaalde geaccepteerde financiële benamingen heeft, zoals agecharterd financieel analist(CFA) ofgecertificeerde publieke accountant(CPA)-aanduiding, of een hogere graad in bedrijfskunde heeft, zoals eenmeester in bedrijfskunde(MBA).

Wat de beroepservaring betreft, moeten kandidaten aantonen dat zij ten minste drie jaar (of 6.000 uur) voltijdse beroepservaring in de sector hebben, of twee jaar (4.000 uur) in een leerbaan.

Ten slotte de kandidaten en het CFP®houders moeten zich houden aan de professionele gedragsnormen van het CFP-bestuur. Ze moeten ook regelmatig informatie vrijgeven over eventuele betrokkenheid bij criminele activiteiten, onderzoeken door overheidsinstanties, faillissementen, klachten van klanten of ontslag door werkgevers. Het CFP-bestuur voert een uitgebreid antecedentenonderzoek uit bij alle kandidaten voordat de certificering wordt toegekend.

Zelfs een succesvolle voltooiing van de bovenstaande stappen garandeert geen ontvangst van het CFP®aanduiding. Het CFP-bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over het al dan niet toekennen van de aanwijzing aan een individu.

Het Certified Financial Planner (CFP)-examen

DeCFP examenbevat 170 meerkeuzevragen over meer dan 100 onderwerpen die verband houden met financiële planning. De reikwijdte omvat professioneel gedrag en regelgeving, principes van financiële planning, onderwijsplanning, risicobeheer, verzekeringen, beleggingen, belastingplanning, pensioenplanning en vermogensplanning.

De verschillende onderwerpgebieden zijn gewogen en de meest recente weging is beschikbaar op de websiteWebsite van het CFP-bestuur. Verdere vragen testen de expertise van de kandidaat in het opbouwen van relaties tussen klant en planner en het verzamelen van relevante informatie, en hun vermogen om de aanbevelingen die zij aan hun klanten doen te analyseren, ontwikkelen, communiceren, implementeren en monitoren.

Hier vindt u wat aanvullende informatie over de administratie, de kosten en de score van het CFP-examen:

 • Tijdstip:Kandidaten nemen op één dag deel aan twee sessies van drie uur; een pauze van 40 minuten scheidt de sessies. Examens worden doorgaans aangeboden in drie perioden van acht dagen: maart, juli en november.
 • Kosten:$ 925 voor een examen dat wordt afgenomen op een Amerikaanse testlocatie, met korting voor vroege aanmeldingen en een toeslag voor late aanmeldingen.
 • Slagscore:Dit is gebaseerd op criteria, wat betekent dat de prestaties worden gemeten op basis van een vast niveau van vereiste competentie, in plaats van op basis van de scores van andere personen die hetzelfde examen hebben afgelegd. Dit voorkomt eventuele voor- of nadelen die kunnen optreden wanneer eerdere examens een lagere of hogere moeilijkheidsgraad hadden.
 • De test opnieuw afleggen:Als u niet slaagt, mag u de toets maximaal vier keer opnieuw afleggen.

CFP® versus CFA

Hoewel een gecertificeerde financiële planner (CFP®) en een gecharterde financiële analist (CFA) klinken misschien hetzelfde, maar dat is het ookverschillende certificeringenmet verschillende functies en klanten. Een GVB®werkt met individuen, vaak particuliere klanten, en helpt hen hun financiële doelen te bereiken. Dit omvat hulp bij beleggen en pensioenplanning.

Een CFA werkt samen met bedrijven die investeringsanalyses uitvoeren. CFA's richten zich op financiële rapportage, analyse en portefeuillebeheer. Ze kunnen financiële producten, zoals derivaten, verhandelen en helpen bij fusies en overnames. CFA's werken meestal voor investeringsbanken en hedgefondsen.

Wanneer heeft u een CFP® nodig?

Als u alleen maar geld in aandelen en obligaties wilt beleggen, is een CFP een goede keuze®waarschijnlijk niet nodig.

Als u uw financiën, investeringskeuzes, vermogensplanning en pensioenplanning wilt beheren, is een CFP een goede keuze®kan u helpen met al deze behoeften.

Een GVB®is een stap hoger dan een niet-aangewezen financieel adviseur en heeft blijk gegeven van expertise op het gebied van financiële planning.

Hoeveel kost een CFP®?

Hoeveel een GVB®De kosten zijn afhankelijk van uw specifieke behoeften. Gemiddeld een GVB®brengt tussen de $ 1.800 en $ 2.500 in rekening voor het opstellen van een volledig financieel plan. U kunt ook $ 4.000 verwachten voor een vast bedrag of $ 250 per uur voor diensten per uur.

Is CFP® hetzelfde als CFA?

Nee, CFP®en CFA zijn niet hetzelfde. Een GVB®is een gecertificeerd financieel planner die financieel planningsadvies geeft aan particulieren. Dit omvat hulp bij beleggen, pensioenplanning, vermogensplanning en belastingwetgeving.

Een CFA is een gecharterde financiële analist die mogelijk voor een investeringsbank of hedgefonds werkt en financiële analyses, modellering, handel en portefeuillebeheerdiensten uitvoert.

Is CFP® gelijkwaardig aan MBA?

Nee, een GVB®is niet gelijk aan een MBA. Een gecertificeerd financieel planner (CFP®) is gekwalificeerd om individuen te adviseren over financiële planning. De houder van een Master of Business-diploma heeft de manier bestudeerd waarop bedrijven opereren. De carrièrepaden verschillen. Een GVB®werkt in financieel advies of vermogensbeheer. Een MBA kan een bedrijfsmanager, portefeuillemanager, financieel analist, financieel strateeg of zelfs een ondernemer zijn.

Is het CFP-examen moeilijk?

Het CFP-examen vergt veel voorbereiding en gaat dieper in op een breed scala aan onderwerpen. De beste manier om ervoor te zorgen dat u slaagt voor het CFP-examen is door u er ruim van tevoren op voor te bereiden en u aan een studieschema te houden.

Het komt neer op

Een CFP worden®vereist opleiding en ervaring, evenals een sterk begrip van financiële ethiek. De test om dit onderscheid te verkrijgen bestaat uit 170 vragen en is opgesplitst in twee sessies van drie uur.

Zelfs als kandidaten slagen voor de test en aan alle eisen voldoen, heeft het CFP-bestuur nog steeds het laatste woord over het al dan niet toekennen van deze onderscheiding. Gezien de strenge eisen kan worden aangenomen dat CFP's een diepgaand inzicht in financiële planning hebben.

As an expert in financial planning and a Certified Financial Planner™ (CFP®) myself, I can attest to the comprehensive nature of the CFP® designation and the stringent process involved in earning it. I have successfully navigated through the challenging exams, fulfilled the educational requirements, and maintained the ongoing commitment to professional development, reflecting the depth of knowledge needed to guide individuals in various financial aspects.

Now, let's delve into the concepts covered in the article about Certified Financial Planners™:

 1. Certified Financial Planner™ (CFP®) Designation:

  • Formal recognition of expertise in financial planning, taxes, insurance, estate planning, and retirement saving.
  • Owned and awarded by the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.
  • Awarded to individuals who successfully complete initial exams and engage in ongoing annual education programs.
 2. Roles and Responsibilities of a CFP®:

  • CFPs assist individuals in managing finances, covering areas such as retirement, investing, education, insurance, and taxes.
  • Conduct thorough evaluations of current finances, assets, liabilities, and work on individualized financial plans tailored to clients' needs.
  • Fiduciary duty is a crucial aspect, meaning decisions are made with the client's best interests in mind.
 3. CFP® and Fiduciary Duty:

  • All CFPs are bound by a fiduciary duty, putting clients' interests ahead of their own.
  • Fiduciary duties include loyalty, care, and following client instructions.
 4. How to Become a CFP®:

  • Requirements involve formal education, performance on the CFP exam, relevant work experience, and demonstrated professional ethics.
  • Candidates must hold a bachelor's degree, complete specific financial planning courses, and have professional experience.
  • Adherence to the CFP Board's standards of professional conduct is crucial.
 5. The CFP Exam:

  • The exam includes 170 multiple-choice questions on various financial planning topics.
  • Areas covered include professional conduct, regulations, financial planning principles, education planning, risk management, insurance, investments, tax planning, retirement planning, and estate planning.
  • The exam is administered in March, July, and November, with a passing score determined by required competency levels.
 6. CFP® vs. CFA:

  • CFP® works with individuals in financial planning, while CFA focuses on investment analysis for corporations.
  • Different certifications with distinct job functions and clients.
 7. When Do You Need a CFP®?:

  • CFP® is essential for managing finances comprehensively, including investment choices, estate planning, and retirement planning.
 8. Cost and Distinctions:

  • The cost of a CFP® varies based on specific needs, with an average charge for preparing a full financial plan.
  • A CFP® is not equivalent to a CFA or an MBA, each having distinct roles and qualifications.
 9. CFP Exam Difficulty:

  • The CFP exam is challenging and requires thorough preparation, covering a wide range of topics in depth.
 10. The Bottom Line:

  • Becoming a CFP® requires education, experience, and a strong grasp of financial ethics.
  • The distinction is a testament to an in-depth understanding of financial planning, and the CFP Board has the final say in awarding it.

Feel free to ask if you have any specific questions or if you'd like further insights into any of these concepts.

Certified Financial Planner™ (CFP®): wat het is en hoe u er een kunt worden (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 6640

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.